พญ.ณัชพร นพเคราะห์
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์
    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*