นพ.ภาสกร ชีวพงศ์พันธุ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
    โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0030 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
27
พ.ค
วันอังคาร
28
พ.ค
วันพุธ
29
พ.ค
วันพฤหัส
30
พ.ค
วันศุกร์
31
พ.ค
วันเสาร์
01
มิ.ย
วันอาทิตย์
02
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*