นพ.ปริญญา สมัครการไถ
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • The Blackburn Course in Obesity Medicine
  Harvard Medical School, USA
 • Advanced Diabetes Course
  Harvard Medical School, USA
 • Osteoporosis and Metabolic Bone Disease
  Mayo Clinic , USA
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*