ทพญ.ดร.ปิยะมล อัลบูสทานี
ทันตแพทย์
ทันตกรรมประดิษฐ์, ใส่ฟัน, รากฟันเทียม
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Prosthodontics
  University of Liverpool, UK
 • Ph.D. in Prosthodontics
  University of Liverpool, UK
วันและเวลาออกตรวจ
จันทร์ 9.00-20.00 น. อังคาร 9.00-20.00 น. พฤหัสบดี 14.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-20.00 น. • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*