นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์
อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์อายุรกรรม
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์
    โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
    โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
**กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0060 หรือทำนัดหมายผ่านเว็ปไซด์โดยเลือกวันและเวลา**

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
08
เม.ย
วันอังคาร
09
เม.ย
วันพุธ
10
เม.ย
วันพฤหัส
11
เม.ย
วันศุกร์
12
เม.ย
วันเสาร์
13
เม.ย
วันอาทิตย์
14
เม.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*