ทพ.ปุณยวีร์ วีระโสภณ
ทันตแพทย์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรักษารากฟัน, รากฟันเทียม
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต, วิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตกรรมรักษารากฟัน)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
  ทันตแพทยสภา
 • Certificate in Implant Dentistry
  The Global Academy of Osteointegration.
 • Certificate in Mini-Residency in Periodontal and Implant Surgery
  Yonsei University, South Korea.
วันและเวลาออกตรวจ
อังคาร 9.00-12.00 น. พุธ 9.00-19.00 น. ศุกร์ 9.00-19.00 น. เสาร์ 9.00-17.00 น. ***กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0026 ***

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*