นพ.ราม บรรพพงษ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วันและเวลาออกตรวจ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0000 • หรือนัดหมายด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
27
พ.ค
วันอังคาร
28
พ.ค
วันพุธ
29
พ.ค
วันพฤหัส
30
พ.ค
วันศุกร์
31
พ.ค
วันเสาร์
01
มิ.ย
วันอาทิตย์
02
มิ.ย

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*