นพ.ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ
อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ
ศูนย์การรักษา
  • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์.
    คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
    คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ 02-079-0042 • หรือทำนัดหมายผ่านเว็บไซต์โดยเลือกวันและเวลาด้านล่าง

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

วันจันทร์
20
พ.ค
วันอังคาร
21
พ.ค
วันพุธ
22
พ.ค
วันพฤหัส
23
พ.ค
วันศุกร์
24
พ.ค
วันเสาร์
25
พ.ค
วันอาทิตย์
26
พ.ค

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*