ทพญ.จรินทร โคธีรานุรักษ์
ทันตแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน และ การจัดฟันในเด็ก
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
การศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับหรับเด็ก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน
  Case Western Reserve University, สหรัฐอเมริกา
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
  Case Western Reserve University, สหรัฐอเมริกา
 • ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผิดปกติกระโหลกศรีษะและใบหน้า ที่ต้องได้รับการผ่าตัด และดูแลพิเศษ
  Case Western Reserve University, สหรัฐอเมริกา
 • อุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมจัดฟัน, สหรัฐอเมริกา
  American Boards of Orthodontics
วันและเวลาออกตรวจ
จันทร์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 13.00-19.00 น. • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-079-0026

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

อาการเบื้องต้น*