ศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์การรักษา
 • ศูนย์ไตเทียม
การศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
  ประเทศไทย
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  ประเทศไทย
 • CRISMA Research Fellow
  Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • Critical Care Medicine
  University of Pittsburgh School of Medicine, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
วันและเวลาออกตรวจ
• กรณีต้องการทำนัดหมาย กรุณาติดต่อศูนย์ไตเทียม โทรศัพท์ 02-079-0076

ตารางแพทย์

*กรุณาเลือกศูนย์และวันเพื่อดูเวลาออกตรวจ

ไม่พบ วัน-เวลา ออกตรวจ

เวลานัดหมายแพทย์ได้​*

ไม่พบข้อมูลออกตรวจ

อาการเบื้องต้น*