โปรโมชั่นและแพ็กเกจAvatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Happy Holiday Healthy All the Year
รายละเอียด

9,310 4,600 บาท


1

Avatar
แคมเปญ Summer สุขภาพดีพร้อมลุยทุกองศา
รายละเอียด

850 บาท


Avatar
แพ็กเกจ ตรวขสุขภาพ V-Basic All day รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

6,858 2,900 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้ชาย รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

7,092 2,900 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้หญิง รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

9,023 5,300 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 40 ปี ผู้ชาย รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

8,898 4,700 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 40 ปี ผู้หญิง รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

16,061 10,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 50 ปี ผู้ชาย รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

12,020 6,900 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุมากกว่า 50 ปี ผู้หญิง รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

17,923 11,000 บาท


1