รพ.วิมุตผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation)
20 มี.ค. 66
แชร์บทความ    

รพ.วิมุตได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) โดยนพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนทีมวิมุตรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในงาน HA Forum ที่ผ่านมา

เราทุกคนมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อดูแลทุกท่านได้อย่างดีที่สุด


ข่าวสารและกิจกรรม