แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Young Strong

11 ก.ค. 67
แชร์      
แชร์      

650 บาท

650 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

- 

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่เกิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
 • กรุณางดน้ำ อาหารก่อนตรวจ 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำได้)
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบ.คู่สัญญา บ.ประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ รพ.วิมุต โทร 02-079-0034
 • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาซื้อ     ตั้งแต่วันนี้  – 31 สิงหาคม 2567
 • ระยะเวลาใช้บริการ วันนี้ – 30 กันยายน 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง