แพ็กเกจ ตรวขสุขภาพ V-Basic All day รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

2,900 บาท

2,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่ร่วมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
2.แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
3.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 6 เบอร์โทร 02-0790034
5.กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
6.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
7.กรณีมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะความเสี่ยงด้านอื่นที่ต้องติดตามผล อย่างต่อเนื่อง แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อแพ็กเกจ เพื่อวางแผนการตรวจเฉพาะรายบุคคล
8.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และต้องฉีดวัคซีนในวันเดียวกันกับวันตรวจสุขภาพเท่านั้น
9.ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -   31 พฤษภาคม 2567
10.ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง