โปรโมชั่นและแพ็กเกจAvatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Young Strong
รายละเอียด

650 บาท


Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy 50+ Check Up
รายละเอียด

18,884 8,600 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy 50 Senior Check Up (Male)
รายละเอียด

22,001 9,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Healthy 50 Senior Check Up (Female)
รายละเอียด

20,898 9,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Premium Check Up (Male)
รายละเอียด

28,808 15,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Premium Check Up (Female)
รายละเอียด

36,005 20,500 บาท


1

Avatar
Healthy 50+ ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
รายละเอียด

2,223 1,250 บาท


1

Avatar
Healthy 50+ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
รายละเอียด

2,117 1,150 บาท


1

Avatar
Healthy 50+ ตรวจคัดกรองโรคไต
รายละเอียด

3,200 1,650 บาท


1