โปรโมชั่นและแพ็กเกจAvatar
โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 3 ปี
รายละเอียด

2,700 บาท


Avatar
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Full House 16 รายการ สำหรับ 4 ท่าน
รายละเอียด

22,296 10,800 บาท


1

Avatar
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Full House 16 รายการ สำหรับ 3 ท่าน
รายละเอียด

16,722 8,700 บาท


1

Avatar
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Full House 16 รายการ สำหรับ 2 ท่าน
รายละเอียด

11,148 6,200 บาท


1

Avatar
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Full House 16 รายการ สำหรับ 1 ท่าน
รายละเอียด

5,574 3,400 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Regular Check Up (Male) แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

11,673 5,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Regular Check Up (Female) แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

13,554 7,500 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Check Up (Male) แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

17,631 8,900 บาท


1

Avatar
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Check Up (Female) แถมฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
รายละเอียด

25,438 14,500 บาท


1