ตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

1,999 บาท

1,999 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

ตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล แล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
2.แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
3.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
4.ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
5.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ  เบอร์โทร 02-079-0058
7.กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
8.ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -   31 พฤษภาคม 2567
9.ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง