แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพอายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้ชาย รับฟรี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

08 พ.ค. 67
แชร์      
แชร์      

2,900 บาท

2,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เงื่อนไขในการรับบริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
3.กรุณางดน้ำ งดอาหารก่อนตรวจ 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำได้)
4.แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับ บ.คู่สัญญา บ.ประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
5.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
6.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
7. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และต้องฉีดวัคซีนในวันเดียวกันกับวันตรวจสุขภาพเท่านั้น
8.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
9.กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
10.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ ชั้น 6 รพ.วิมุต โทร 02-079-0034
11.ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -   31 พฤษภาคม 2567
12.ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง