แพ็กเกจส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

14 มิ.ย. 67
แชร์      
แชร์      

18,000 บาท

18,000 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

"ปวดท้อง" ไม่ใช่เรื่องใหญ่...
แต่อาจเป็น "ภัยร้าย" สำหรับคุณ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. 
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนทำหัตถการ
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่ายาระบายตามเงื่อนไขที่ระบุ 
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อละค่ายากลับบ้านและค่าปรึกษาแพทย์ อื่นๆ (ถ้ามี) 
 5. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์
 6. ราคานี้ไม่รวมกรณีที่ต้องนอน รพ.
 7. เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 5 รพ.วิมุต โทรศัพท์ 02-079-0054
 8. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 10. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันฯ
 11. ระยะเวลาซื้อ        ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 12. ระยะเวลาใช้บริการ  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง