โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)

19 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

79,000 บาท

79,000 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. สิ่งที่รวมในแพ็กเกจมารดา

 • ค่าสูติแพทย์ทำคลอดตามที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในห้องคลอด ห้องรอคลอดไม่เกิน 12 ชม. และห้องพักฟื้นหลังคลอด ค่าเตียงพักฟื้น, อุปกรณ์, เครื่องใช้, ยา ตามที่กำหนด ค่ายา-เวชภัณฑ์ ระหว่างรอคลอดรวมถึงระหว่างพักฟื้นในห้องคลอด 2 ชม. ตามที่กำหนดในแพ็กเกจ
 • คำห้องพัก Standard : Cozy Room จำนวน 2 คืน
 • ค่ายากลับบ้าน ตามที่กำหนดในแพ็กเกจ
 • ค่าดำเนินการแจ้งทำสูติบัตร

2. สิ่งที่รวมในแพ็กเกจทารก

 • ค่าห้องพัก Standard : Nursery room สำหรับทารก จำนวน 2 คืน
 • ค่ากุมารแพทย์รับเด็กในห้องคลอด , กุมารแพทย์ตรวจเยี่ยมทารก 2 วัน
 • ตรวจเลือดคัดกรองประเมิน Blood group,Rh
 • ตรวจประเมินภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD
 • ตรวจประเมินภาวะตัวเหลืองและความเข้มข้นของเลือดก่อนกลับบ้าน วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีข็มที่ 1 และวัคซีนป้องกันวัณโรคหลังคลอด
 • ตรวจออกซิเจนเพื่อคัดกรองภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • ค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด

3..เงื่อนไขการเข้ารับบริการ แพ็กเกจคลอดใน รพ.วิมุต

 • หญิงตั้งครรภ์ต้องเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่มีสามีเป็นชาวไทย
 • หญิงตั้งครรภ์กรณีเจ็บครรภ์คลอดอายุครรภ์ 37 สัปดาห์เป็นต้นไป
 • ผู้รับบริการที่มาฝากครรภ์ที่ รพ. วิมุต แล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง

4. สิ่งที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการคลอด ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 • ค่าบริการ ให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ไม่รวมในแพ็กเกจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด เช่น การสั่งอาหารพิเศษ เครื่องดื่ม หรือบริการอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการคลอด เช่น การตรวจประเมินเบาหวานในมารดา ภาวความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 • ค่าเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในกรณีต้องทำสูติศาสตร์หัตถการช่วยคลอด เช่น การใช้เครื่องดูดสูญญากาศ , การใช้คีมช่วยคลอด


5.เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลวิมุต โทรศัพท์ 02-079-0066

6.รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

8.แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันฯ

9.ระยะเวลาซื้อ        ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

10. ระยะเวลาใช้บริการ  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง