โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ IPD 13 สายพันธุ์

25 มี.ค. 67
แชร์      
แชร์      

3,500 บาท

3,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เงื่อนไข

  • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว                
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่เกิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ              
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า            
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี             
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบ.คู่สัญญา บ.ประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ            
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 3 รพ.วิมุต โทร 02-079-0030            
  • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน    
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาซื้อและใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง