โปรแกรมตรวจคัดกรองสุขภาพตา โปรแกรม 2

14 พ.ค. 67
แชร์      
แชร์      

2,200 บาท

2,200 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมีต้องให้ทราบล่วงหน้า
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่นๆ ทุกกรณี
  • เพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จักษุ ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-079-0058
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ระยะการซื้อและใช้แพ็กเกจ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง