แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Happy Holiday Healthy All the Year

23 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

4,600 บาท

4,600 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1.  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล แล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
  2.  กรณางดน้ำ อาหารก่อนตรวจ 8-12 ชม. (สามารถจิบน้ำได้)
  3.  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
  4.  ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
  5.  แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  6.  แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  7.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-079-0000
  8.  กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
  9.  ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -   31 พฤษภาคม 2567
  10. ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง