แพ็กเกจตรวจวัดระดับคราบไขมันหรือหินปูนที่เส้นเลือดหัวใจ (CT Calcium score)

14 พ.ค. 67
แชร์      
แชร์      

2,500 บาท

2,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

การตรวจหาคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Calcium Score (CAC)

     การตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ เป็นการค้นหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

     การตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ใช้เวลาตรวจน้อย และให้ความแม่นยำสูง ซึ่งโดยปกติแล้วแคลเซียมที่จับที่ผนังหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก หรือจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดในคนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดแดง เช่น มีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ มีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดปฎิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดคราบไขมัน จับตามท่อน้ำให้เกิดเส้นเลือดตีบ และตันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

- อายุ 40 ปีขึ้นไป 
- มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 
- มีปัจจัยเสี่ยง เช่น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วนลงพุง สูบบุหรี่

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการ รพ. แล้ว แต่ไม่ร่วมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
  • กรุณางดชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ 4-6  ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หัวใจ ชั้น 6 เบอร์โทร โทร 02-079-0042
  • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • แพ็กเกจหมดอายุ 30 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง