แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (High Dose Flu Vaccine) สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขี้นไป

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

2,480 บาท

2,480 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงกว่าวัยอื่น

 • เสี่ยงปอดอักเสบ
 • เสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • เสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • การได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นประจำทุกปี จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องซื้อแพ็กเกจนี้ที่ รพ.วิมุต

 • เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
 • มีแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางดูแลอย่างตรงจุด
 • มีพยาบาลเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด
 • มีเครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่สะอาด และเป็นส่วนตัว
 • ราคาสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง

 

ข้อดีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose สำหรับผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบปกติ

 • ช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าวัคซีนขนาดปกติ 24.2%
 • ลดความรุนแรงถึงขั้นนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบได้ถึง 64.4%
 • ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ถึง 48.9%
 • มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกัน และลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน สำหรับผู้สูงอายุ

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 1. รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่เกิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
 4. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
 6. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม รพ.วิมุต โทร 02-079-0030
 8. กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 9. ระยะเวลาซื้อ และใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง