แพ็กเกจ Hormonal Executive Check up (หญิง)

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

17,500 บาท

17,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว            
2.กรุณางดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ            
3.แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
4.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆได้        
5.เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เบาหวาน & ต่อมไร้ท่อ และศูนย์ควบคุมน้ำหนัก ชั้น 9 โรงพยาบาลวิมุต โทร 02-079-0070 เวลา 7:00 – 19:00 น. 
6.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
8.ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้หลังจากที่ใช้บริการครั้งแรกไปแล้ว            
9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่นทุกกรณี
10.ระยะเวลาซื้อและใช้แพ็กเกจ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง