แพ็กเกจตรวจคัดกรองระดับฮอร์โมนสำหรับเพศหลากหลาย

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

2,100 บาท

2,100 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เพราะระดับฮอร์โมนแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

รายการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ : Physical Examination
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง : Vital Signs , Weight , Height , BMI
 • วัดระดับออกซิเจน : Oxygen Saturation
 • ตรวจวัดฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (ฮอร์โมนเพศชาย) : Testosterone
 • ตรวจวัดฮอร์โมนเอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) : Estradiol(E2)/Estrogen
 • ตรวจการทำงานของตับ : AST (Aspartate Transaminase) (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ : ALT (Alanine Transaminase) (SGPT)

 

เงื่อนไขเข้ารับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายา เวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ และแพทย์มีการแนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม
 3. งดน้ำ และงดอาหารก่อนเข้ารับบริการ แนะนำตรวจเลือดช่วงเช้า เวลา 7:00 - 11:00 น.
 4. สำหรับผู้หญิง แนะนำรับการตรวจ 21 วันหลังจากประจำเดือนครั้งล่าสุด หรือก่อนมีประจำเดือน 7 วัน
 5. หากมีโรคประจำตัว หรือยาที่ใช้ประจำ รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำนัดหมายเข้ารับบริการ
 6. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
 7.  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 9. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 10. กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวาน & ต่อมไร้ท่อ และศูนย์ควบคุมน้ำหนัก ชั้น 9 โรงพยาบาลวิมุต โทร 02-079-0070 เวลา 7:00 - 19:00 น.
 11. ระยะเวลาสั่งซื้อ ตั้งแต่วันนี้ -   31 ธันวาคม 2567
 12. ระยะเวลาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้  -  31 ธันวาคม 2567

 

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง