โปรแกรมการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (2 วัน 1 คืน)

20 มิ.ย. 67
แชร์      
แชร์      

159,000 บาท

159,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

โปรแกรมการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Lap Appendectomy) 2 วัน 1 คืน

เงื่อนไขในการรับบริการ :

  • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อย
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
  • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 4 โทร 02-079-0040
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาการใช้แพ็กเกจตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง