โปรแกรมตรวจวินิฉัย โรคหลอดเลือดสมองด้วยเครื่อง MRI

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

11,100 บาท

11,100 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เงื่อนไขในการรับบริการ

- แพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 6 เวลาทำการ 09.00-20.00 น. โทร. 02-079-0042
- แพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ
- การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA Brain) ใน package ไม่รวมค่าฉีดสารทึบแม่เหล็ก (Contrast Media)
- การฉีดสี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

**หมดเขต 30 มิถุนายน 2567


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง