แพ็กเกจฟื้นฟู ผมร่วง ผมบาง ด้วยการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น (1 ครั้ง)

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

12,700 บาท

12,700 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่ร่วมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
  • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ระยะการซื้อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
  • ระยะการใช้แพ็กเกจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 9 โทร. 02-079-0074

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Card Image
พญ.สุธาสินี
ไพฑูรย์วัฒนกิจ
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง
Card Image
พญ.วนิดา
ลิ้มพงศานุรักษ์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังในเด็ก
Card Image
พญ.อังคณา
สถาวรวงศ์
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง