โปรแกรมรักษาโรคกระดูกและข้อโดยการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้นแบบธรรมดา 1 ครั้ง

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

6,900 บาท

6,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 

  • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อย (1 ครั้งต่อ 1 ข้าง)
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพคเกจ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 4 เวลาทำการ 8.00-20.00 น. โทร 02-079-0060
  • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาซื้อและใช้แพคเกจ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง