แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

1,690 บาท

1,690 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล แล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
2.แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
3.ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
4.กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช" ชั้น 3 โทร 02-079-0066
6.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
7.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
8.ระยะเวลาสั่งซื้อ ตั้งแต่วันนี้ -  30 เมษายน 2567
9.ระยะเวลาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้  - 31 พฤษภาคม 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง