ตรวจมะเร็งปากมดลูกThin Prep และมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 3D with U/S Breast

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

4,990 บาท

4,990 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม Thin Prep และ  Digital Mammogram 3D with U/S Breast

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 3D with U/S Breast สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วเท่านั้น
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram 3D with U/S Breast ไม่สามารถใช้กับผู้ที่ผ่านการทำศัลยกรรมเต้านม อาทิ การเสริม Silicone หรือการฉีดฟิลเลอร์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 3 โทร 02-079-0066
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
 • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ระยะเวลาการชื้อตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
 • ระยะเวลาการใช้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง