แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจแบบเจาะลึก Touch Your Heart Special D

25 มี.ค. 67
แชร์      
แชร์      

4,500 บาท

4,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

โรคหัวใจ หรือ Heart Disease หมายถึง โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ โดยโรคหัวใจมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย

การตรวจโรคหัวใจอาจเข้ารับการตรวจเพราะมีอาการทางหัวใจ ไม่ว่าจะเป็น เหนื่อยผิดปกติ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย มีอาการใจสั่น หน้ามืด เป็นลม หรือบางคนอาจไม่มีอาการที่แสดงว่าเป็นโรคหัวใจ แต่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ประวัติเสียชีวิตฉับพลันในครอบครัว ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็ควรเข้ารับการตรวจเช่นกัน

อาการบ่งชี้ที่ควรรับการตรวจ สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป  หรือกลุ่มที่มีอาการและความเสี่ยง อาทิ

•มีภาวะความดันสูง
•มีภาวะใจสั่น
•มีภาวะแน่นหน้าอก
•มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือโรคด้านหลอดเลือดหัวใจ
•มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
•มีภาวะไขมันในเลือดสูง
•ผู้ที่สูบบุหรี่
•ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
•ผู้ที่มีภาวะเครียด
•ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

การตรวจหาคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Calcium Score (CAC)

เป็นการค้นหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ที่ใช้เวลาตรวจน้อย และให้ความแม่นยำสูง ซึ่งโดยปกติแล้วแคลเซียมที่จับที่ผนังหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก หรือจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดในคนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดแดง เช่น มีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ มีไขมันเกาะผนังหลอดเลือดและก่อให้เกิดปฎิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดคราบไขมันจับตามท่อน้ำ จนทำให้เกิดเส้นเลือดตีบและตัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

            เงื่อนไขในการรับบริการ :
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการ รพ. แล้ว แต่ไม่ร่วมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
- กรุณางดน้ำ อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ 
- แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน การขอโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่น ทุกกรณี
- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
หมดเขต 30 มิถุนายน 2567


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง