โปรแกรมการผ่าตัดรักษานิ้วล็อก

25 มี.ค. 67
แชร์      
แชร์      

19,000 บาท

19,000 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

อาการนิ้วล็อก เป็นโรคใกล้ตัวที่พบได้ในทุกวัย

ปัจจุบันพบมากในกลุ่มคนทำงานที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนตลอดเวลา โดยอาการจะเริ่มจากการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ จนสะดุดเวลาขยับนิ้ว งอนิ้ว และเหยียดนิ้ว ทำให้นิ้วขยับได้ไม่ดีหรือรู้สึกเหมือนนิ้วถูกล็อกไว้

เงื่อนไขในการรับบริการ

- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

- แต่ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทาง ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ได้

- รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

- รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 4 โทร 02-079-0060 เวลา 8.00-20.00 น.

หมดเขต 31 ธันวาคม 2567


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง