ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง U/S Lower Abdomen

11 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

2,500 บาท

2,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง U/S Lower Abdomen

 

เงื่อนไขในการรับบริการ       
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
2.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
5.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 3  เบอร์โทร  02-079-0066
7. กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
8. ระยะเวลาสั่งซื้อ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
9. ระยะเวลาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง