แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม (สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป)

19 มี.ค. 67
แชร์      
แชร์      

5,100 บาท

5,100 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :
1. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
2. ระยะเวลาในการซื้อ และใช้บริการ 1 กุมภาพันธ์   -  31 ธันวาคม 2567
3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
4. ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ ค่ายา และ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีที่พบความผิดปกติหลังจากการรับวัคซีน
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 3 เวลาทำการ 8.00-20.00 น. โทร 02-079-0038
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7  ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
9. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ 1 วัน
 


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง