เเพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

14 พ.ค. 67
แชร์      
แชร์      

2,500 บาท

2,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

อาการบ่งชี้ที่ควรรับการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

  • ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสูบบุหรี่

หมายเหตุ
ผู้รับบริการไม่ควรขับรถมาเอง และควรมีญาติมาด้วย เนื่องจากหลังจากการหยอดยาขยายม่านตาอาจทำให้มีอาการตามัวประมาณ 4-6 ชั่วโมง

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :
- ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและแพทย์มีการแนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สามารถซื้อผ่านช่องทาง Online เท่านั้น
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ศูนย์จักษุ ชั้น 5 โรงพยาบาลวิมุต โทร 02-079-0058 
- หมดเขต 31 ธันวาคม 2567


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง