ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

1,190 บาท

1,190 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

อาการบ่งชี้ที่ควรรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

  • มีประวัติครอบครัวสายตรงป่วยเป็นเบาหวาน
  • อายุมากกว่า 35 ปี
  • มีภาวะโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก./ม2)
  • มีประวัติเป็นเบาหวานแฝงมาก่อน คือ มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชม. = 100-125 มก./ดล.หรือมีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมระหว่าง 5.7-6.4 %
  • มีภาวะความดันโลหิตสูง
  • มีภาวะไขมันในเลือดสูง
  • เคยมีประวัติป่วยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • เคยมีประวัติคลอดทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4 กิโลกรัม
  • ชอบรับประทานของหวาน อาหารประเภทแป้ง ขนม เบเกอรี่ น้ำอัดลม เป็นต้น

หมายเหตุ
กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ

 

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :
- ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและแพทย์มีการแนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่  ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก ชั้น 9 โรงพยาบาลวิมุต โทร 02-079-0070 
- ระยะเวลาซื้อ ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2567
- ระยะเวลาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2567

 


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง