แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echo)

25 มี.ค. 67
แชร์      
แชร์      

2,500 บาท

2,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

โรคหัวใจ หรือ Heart Disease หมายถึง โรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ โดยโรคหัวใจมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย ซึ่งการตรวจโรคหัวใจจะมีหลายรูปแบบ นอกจากนี้การตรวจโรคหัวใจอาจจะแบ่งได้จากผู้ที่เข้ามาตรวจเพราะมีอาการทางหัวใจ ไม่ว่าจะเป็น เหนื่อยผิดปกติ หรือเจ็บแน่นหน้าอก , เหนื่อยง่าย, มีอาการใจสั่น หน้ามืด เป็นลม หรือบางคนไม่มีอาการอะไรที่แสดงว่าเป็นโรคหัวใจ แต่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ประวัติเสียชีวิตฉับพลันในครอบครัว ตั้งแต่อายุน้อย ๆ โปรแกรมการตรวจคัดกรองก็จะแตกต่างกัน

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจ แพทย์มักเริ่มด้วยการตรวจร่างกายเบื้องต้น สอบถามอาการ ประวัติการเจ็บป่วย รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่เคยป่วยเป็นโรคหัวใจ จากนั้นจึงพิจารณาความเป็นไปได้แล้วเลือกวิธีวินิจฉัยขั้นต่อไป ซึ่งการตรวจอาจจะแบ่งออกเป็น การตรวจพื้นฐาน และการตรวจพิเศษ

เงื่อนไขในการรับบริการ       
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว  โดยไม่รวมค่าตรวจเฉพาะทางอื่นๆหรือค่ายา ที่เกิดขึ้นกรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
2.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี 
4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
5.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-079-0000
7. กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
8.ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -  30 มิถุนายน 2567
9.ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง