ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echo +ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)

04 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

2,500 บาท

2,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echo + ABI

เงื่อนไขการรับบริการ
1.รวมค่าแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการ รพ. แล้ว
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆได้
3.รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
5.กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ศูนย์หัวใจ โทร 02-079-0042
6.ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -   31 พฤษภาคม 2567
7.ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง