โปรแกรม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

01 มิ.ย. 67
แชร์      
แชร์      

650 บาท

650 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

โปรแกรม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

ป้องกันไว้ก่อนลดเสี่ยงไข้หวัดใหญ่

 • ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่และหากเจ็บป่วยจะช่วยลดอาการรุนแรงของโรค
 • ช่วยป้องกันผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง และ เด็กซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • ลดค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ปกป้องผู้ที่อยู่รอบตัวคุณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 1. แพ็กเกจนี้ไม่ต้องพบแพทย์
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่เกิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ  
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 6. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบ.คู่สัญญา บ.ประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม รพ.วิมุต โทร 02-079-0030
 9. กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 10. ระยะเวลาซื้อตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
 11. ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง