แพ็กเกจ ตรวจคัดกรอง มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (Comprehensive GI Cancer screening)

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

5,900 บาท

5,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งที่เกิดในอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน 

มะเร็งในระบบทางเดินอาหารจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและทำให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงควรเข้ารับการตรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยการตรวจคัดกรองอาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้หากมีการตรวจพบติ่งเนื้อก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรก ๆ

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

อาการบ่งชี้ที่ควรรับการตรวจ

  • ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสียสลับกัน
  • รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน 
  • รู้สึกอ่อนเพลีย
  • อุจจาระมีลักษณะแบนลีบ มีกลิ่นเหม็นผิดจากปกติ
  • ร่างกายซีดเซียว

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ 

  • อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
  • ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
  • ผู้ที่ท้องผูก ท้องเสียบ่อย โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
  • สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
สำหรับผู้ที่จะมาตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ควรเตรียมตัวโดยการงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิด ประมาณ 4-6 ชั่วโมงก่อนรับบริการ แต่สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ เพราะหากรับประทานอาหารก่อนมาตรวจจะทำให้ถุงน้ำดีหดตัว และส่งผลให้เห็นถุงน้ำดีไม่ชัดเจน

เงื่อนไข :
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อย
2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
3. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
4. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้        
6. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ
7. ระยะเวลาสั่งซื้อตั้งแต่  วันนี้ -  30 มิถุนายน 2567
8. ระยะเวลาใช้บริการตั้งแต่  วันนี้  - 30 มิถุนายน 2567


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง