แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ 4 เข็ม สำหรับเด็ก

07 มิ.ย. 67
แชร์      
แชร์      

12,900 บาท

12,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ :

  • แพ็กเกจนี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ฉีดวัคซีน (ตามจำนวนครั้งของการฉีดยา)
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ ค่ายา และ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ในกรณีที่พบความผิดปกติหลังจากการรับวัคซีน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 3 เวลาทำการ 8.00-20.00 น. โทร 02-079-0038
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
  • กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ 1 วัน
  • ระยะเวลาในการซื้อ และใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง