วัคซีนป้องกัน งูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

13,500 บาท

13,500 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคารวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าเพทย์ตรวจเฉพาะทางอื่นๆ หรือค่ายาที่กิดขึ้น กรณีแพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ใการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
  • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • กรุณาทำนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม รพ.วิมุต ชั้น 3 โทร 02-079-0034
  • ระยะเวลาซื้อ และใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ

แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง