แพ็กเกจ ตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศหญิง (น้อยกว่า 35 ปี)

29 เม.ย. 67
แชร์      
แชร์      

6,900 บาท

6,900 บาท

1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​

เงื่อนไข
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาลแล้ว
- แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
- แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันฯ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น หรือ ขอคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
- โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่นได้
- แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการบริการ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 3 เวลาทำการ 8.00-20.00 น. โnร 02-079-0066

สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567


แนะนำแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง