ใช้แพ็กเกจที่ซื้อจากช่องทางอื่น


เข้าสู่ระบบ

* กรณีที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา สมัครสมาชิก และทำตามขั้นตอนด้านบน
ขั้นตอนการใช้แพ็กเกจที่ซื้อจากช่องทางอื่น เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน
1
เข้าสู่ระบบ
Log-in ด้วย Username และ Password ที่ท่านสมัครไว้
2
กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ
กรอกเลขคำสั่งซื้อที่ได้รับทาง SMS
3
รายละเอียดแพ็กเกจและ QR Code
รับ QR Code และรายละเอียดแพ็กเกจ

4
นัดหมายเข้าใช้บริการแพ็กเกจ
รับ e-voucher พร้อมเลือกวันที่ต้องการเข้ารับบริการและ ทำนัดหมายในระบบตามขั้นตอนต่อไปนี้

5
นำแพ็กเกจไปใช้ได้ที่โรงพยาบาล
แสดงภาพ e-voucher ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ท่าน เข้ารับบริการ