ศูนย์บริการเฉพาะทาง

หัวใจและ
หลอดเลือด

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและโรคไขมันในเลือดสูง รวมถึงให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว การสวนหัวใจ (Cath Lab) รวมทั้งขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนและขดลวด (PCI) เมื่อพบความผิดปกติ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

กระดูกและข้อ

พร้อมดูแลและให้บริการรักษาโรคกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เอ็นฉีก ข้อติด ครอบคลุมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นปัญหากระดูกและข้อในผู้สูงอายุ เด็ก บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย - ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI ซึ่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็ก 1.5 Tesla อุโมงค์กว้างรองรับได้ทุกสรีระ พร้อมเบาะที่ออกแบบพิเศษ มีระบบความปลอดภัยครบวงจร พร้อมระบบตรวจสอบอุปกรณ์โลหะในร่างกาย เพื่อคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ - ให้การรักษาทั้งแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดทั้งแบบเปิดแผลกว้างและการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง และมีบาดแผลขนาดเล็ก เช่น การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว อาการเจ็บปวดแผลหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด - ดูแลแบบองค์รวม และวางแผนแนวทางการพื้นฟู เพื่อให้สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น

เบาหวาน
และต่อมไร้ท่อ

โรคเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ โรคร้ายที่มักจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ พร้อมนักโภชนาการ พยาบาล ให้บริการดูแลแบบองค์รวม ประเมินผล รักษา และ ติดตามผลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว - บริการตรวจสุขภาพเท้าก่อนเข้ารับการรักษา ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับสากล ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน - แพ็คเกจเจาะเลือด Fix ค่าใช้จ่าย ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่าย บริหารการเงินได้ระยะยาว รวมถึงราคายารักษาโรคที่เข้าถึงได้ - บริการส่งยาถึงบ้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ป่วย

สมองและ
ระบบประสาท

โรคสมองหรือประสาทเป็นโรคที่มีความรุนแรง เมื่อมีอาการเกิดขึ้นแล้ว การได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาต้องแข่งกับเวลา หากได้รับการรักษาไม่ทันการณ์ กลัวว่าจะเป็นหนักจนไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกหรือกระทั่งเสียชีวิต

สูตินรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง สุขภาพที่ดี รวมถึงการดูแลในสภาวะที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึง ศูนย์สูตินรีเวช บริการดูแลสุขภาพผู้หญิงอย่างครอบคลุม ให้คำปรึกษา การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค โดยสูติแพทย์ ศัลยกรรมเฉพาะทางเต้านม และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย - การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องโรคทางนรีเวช เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ให้คำปรึกษาสำหรับสตรีก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ - ตรวจรักษาภาวะขาดฮอร์โมนสตรีในวัยหมดประจำเดือน - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และเทคโนโลยี่ อัลตร้าซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกหรือภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ทั้งแบบ 2 มิติ และ 4 มิติ - บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด พร้อมดูแลทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์สุขภาพ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ? แข็งแรงดี บางคนอาจจะคิดว่า ไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้ การตรวจสุขภาพเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ช่วยให้พบโรคได้ตั้งแต่ในระยะที่ยังไม่มีอาการ หรือระยะแรกเริ่ม เมื่อตรวจพบเร็ว การรักษาก็ทำได้ง่าย รวดเร็ว และให้ผลดี

อายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป ตลอดจนโรคที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลัน และเรื้อรัง

หู คอ จมูก

ให้คำปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการ โรคในระบบ หู คอ จมูกและไซนัสทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูก โดยเฉพาะ เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง

ทางเดินอาหาร
และตับ

อาการหลายๆ อย่างมักเริ่มจากอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดท้อง อาเจียน หรือไม่มีสัญญาณบ่งชี้ จะดีกว่าถ้าตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะโรคในช่องท้องเกือบทุกชนิด ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินอาหาร ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร, โรคกรดไหลย้อน ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ลำไส้ใหญ่ต่อทวารหนัก ด้วยวิธีการส่องกล้องที่เห็นภาพคมชัด เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเพื่อส่งตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดรักษามะเร็งทางเดินอาหาร รวมทั้งผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง - ใช้เทคโนโลยี Fibroscan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยในการตรวจหาพังพืดในตับและวัดปริมาณไขมันสะสมในตับเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ โดยไม่เจ็บเหมือนวิธีการเจาะตับไปตรวจ - มีบริการแนะนำเรื่องโภชนาการให้คนไข้โดยนักโภชนากร ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร เพื่อให้ดูแลตัวเองต่อไปในอนาคต อาการไม่ลุกลามหรือไม่กลับมาเป็นอีก

ดูแลฟื้นฟูสภาวะ
หลังวิกฤต

เวลาป่วยหนัก การผ่าตัดน่ากังวลแล้ว การพักฟื้นตัวหลังผ่าตัดยิ่งน่ากังวลกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาต้องกลับไปอยู่บ้านดูแลเอง ศูนย์ดูแลพื้นฟูสภาวะหลังวิกฤต เน้นดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ดูแลตั้งแต่ระยะพักฟื้นตลอดจนถึงการดูแลต่อที่บ้านของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและ ลดค่าใช้จ่ายในการพักฟื้น - ทีมสหสาขาวิชาชีพ ช่วยดูแล ฟื้นฟูสภาพร่างกาย สุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน อาทิ ทำแผลต่อเนื่อง ด้วยราคาเหมาจ่าย - แนะนำการดูแลเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านทั้งผู้ดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ เป็นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการกลับมานอนซ้ำที่โรงพยาบาล - Home Design ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่อึดอัดเวลาอยู่ โรงพยาบาลนาน ๆ

จักษุ

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการมองการรับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมถึงช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ศูนย์จักษุ ให้บริการตรวจรักษาตาโดยจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา การวัดค่าสายตา ความดันลูกตา เนื้องอกในลูกตา ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถถ่ายภาพจอประสาทตา วัดลานสายตา เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ

สุขภาพใจ

“สุขภาพดีเริ่มที่สุขภาพใจ” ดูแลรักษาสุขภาพใจแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช รักษาอาการซึมเศร้า อาการติดแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด อาการสมาธิสั้น โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ โดยการรักษาแบบกิจกรรมบำบัด ที่มีพื้นที่ส่วนตัวในการทำกิจกรรม และทางเข้าแบบส่วนตัว รวมทั้งการปกปิดข้อมูลคนไข้ นอกจากนี้ยังมีบริการดูแลรักษาแบบฟื้นฟูก่อนและหลังการผ่าตัดเพื่อประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วย โดยการดูแลแบบใกล้ชิดของทีมแพทย์และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

ศัลยกรรม

" การผ่าตัด อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ป่วยทุกคน " ศูนย์ศัลยกรรม มุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์ บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัด อาทิ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วระบบทางเดินปัสสวะ ก้อนที่ตับ ไส้ติ่ง การผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่างๆ และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย

ทันตกรรม

ฟัน เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย ใช้ฟันสำหรับบดเคี้ยวอาหารให้ ละเอียด ใช้ในการออกเสียงให้ชัดเจน และช่วยเสริมบุคลิคภาพของเราให้ดูดีอีกด้วย ศูนย์ทันตกรรม ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ทันตกรรมทั่วไปและ เด็ก อย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามมาตรฐาน บริการอุดฟัน ถอนฟัน ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ทันตกรรมจัดฟัน รักษารากฟัน ฟันปลอม

ผิวหนัง
และความงาม

ผิวหนังและความงาม เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่ในยุคนี้ให้ความสําคัญ เพราะการมีหน้าตา และผิวพรรณที่ดูดี ช่วยสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น บริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ ความงาม และรักษาโรคผิวหนัง โดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมความงามเพื่อสุขภาพผิวที่ดี พร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผิวสวย

กุมารเวช

ลูกป่วย หรือ ทำอย่างไรให้ลูกเติบโตมีพัฒนาการที่ดี คงเป็นหนึ่งในความกังวลของพ่อแม่ทุกคน ศูนย์กุมารเวช ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง15 ปี ตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปของเด็กและเฉพาะทาง วัคซีนตามช่วงวัย พัฒนาการเด็ก ตรวจสุขภาพเด็ก มีการแยกบริเวณพื้นที่ สำหรับเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีน แยกออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์

ไตเทียม

ไต คืออวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าที่ การขับของเสียต่างๆ ที่อยู่ในร่างกาย ถ้าคนเราไม่มีไต หรือไตวายหยุดทำงาน ของเสียเหล่านี้จะคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือดและในร่างกาย ร่างกายก็จะเป็นพิษ หยุดทำงานและเสียชีวิต ศูนย์ไตเทียม บริการ วินิจฉัยรักษา และติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต รักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้ชำนาญการณ์และพยาบาล การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรคบางโรค อาจจะทำให้เกิดอาการปวด หรือ อาการผิดปกติที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บริการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริมป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยครบครัน

ศูนย์สุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักป่วยด้วยหลายโรคหลายอาการ กระบวนการดูแลรักษาทั้งหนักหนาสำหรับผู้ป่วยทั้งเหน็ดเหนื่อยสำหรับผู้ดูแล

เอกซเรย์

"เอกซเรย์" สามารถช่วยเราได้โรคภัยต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏให้เราเห็นผ่านสายตา บางโรคอาจเป็นไม่แสดงอาการ หรือการที่เรามีอาการเจ็บปวดในร่างกาย เอกซ์เรย์เป็นหนึ่งวิธีที่ทำให้เรารู้ถึงอาการเหล่านั้นได้ และเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยที่มีความถูกต้อง แม่นยำ นำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกบ้านหมอวิมุต
รังสิต-คลองสาม

คลินิกบ้านหมอวิมุต บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง ไขมัน ความดัน เบาหวาน ด้วยแพ็คเกจที่ออกแบบมาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ เข้าถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ่ายยาที่พอดี เหมาะสมและตรงจุด ในราคาที่พอเหมาะ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานได้ เพราะสุดท้ายแล้ว ความพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวจากสุขภาพที่ดี คือสิ่งที่บ้านหมอวิมุตให้ความสำคัญสูงสุด และอยากให้พี่น้องในชุมชนรู้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ออกตรวจโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งดูแลครอบคลุมได้ทั้งเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ทั้งโรคเฉียบพลัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ไอ หอบ ฝีหนอง โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง นอนไม่หลับ รวมถึงโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ เช่น เย็บแผล ฉีดบาดทะยัก เป็นต้น บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม - บริเวณชั้น 2 ของคลินิก โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ - ตั้งแต่เวลา 06:30 น. ถึง 20:00 น. - รับผู้ป่วย สิทธิ ประกันสังคม สปสช. และ เงินสด ในราคา 1,500 บาท/ครั้ง - ภายใต้การบริหารงานของดำเนินการของ บ. ฐิติชัย ไตเทียม โดยทีม นพ.อภิชาติ ฉัตรไกรเลิศ นายแพทย์เฉพาะทางโรคไต รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ควบคุมการดูแลรักษาผู้ป่วย บริการห้องทำแผล ห้องสังเกตอาการเตียงตรวจภายใน สามารถตรวจร่างกาย ให้น้ำเกลือ พ่นยา ฉีดยา และฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่อการรักษาได้ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และหากจำเป็น สามารถส่งต่อรพ.ใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉิน ห้องยาของคลินิก ได้รับการดูแลให้มีมาตรฐาน ควบคุมวันหมดอายุและรักษาอุณหภูมิของยา ทั้งยากิน ยาฉีดและวัคซีนทุกชนิด เพื่อให้การดูแลสุขภาพของท่านเป็นไปอย่างดีที่สุด