แผนกตรวจสุขภาพองค์กร

แผนกตรวจสุขภาพองค์กร

สถานที่ตั้ง
ชั้น 6 โรงพยาบาลวิมุต

เวลาทำการ
7.00 – 14.00 น.

เบอร์โทรศัพท์
02-079-0000

แผนกตรวจสุขภาพองค์กร  ชั้น 6 โรงพยาบาลวิมุต
สถานพยาบาลผู้ให้บริการในระดับสากล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมการรักษาสุขภาพทุกด้านแบบครบวงจร อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานสำหรับองค์กร บริษัท 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-079-0000

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการประจำศูนย์

Card Image
แพทย์ศูนย์สุขภาพ องค์กร/บริษัท
1
Card Image
แพทย์ศูนย์สุขภาพ องค์กร/บริษัท
2

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับศูนย์การรักษา