มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจพบเร็ว ก็รักษาให้หายได้

13 ม.ค. 66  | ศูนย์อายุรกรรม
แชร์บทความ      

มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจพบเร็ว ก็รักษาให้หายได้

จุดเริ่มต้น… มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่เติบโตอย่างช้าๆ เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์บริเวณต่อมลูกหมาก ใช้เวลานานก่อนจะพัฒนาเป็นก้อนมะเร็ง สามารถแพร่กระจายตัวเข้าสู่กระแสเลือดและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายต่อไปได้ทุกส่วน เช่น กระดูก ปอด ตับ ไต เป็นต้น ในที่สุดเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจะทำให้อวัยวะเหล่านี้เสียหายและยากต่อการรักษา 

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุปัจจัยดังนี้

 • เพศชายและอายุที่มากขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเสี่ยงจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากยิ่งสูงขึ้นตาม จึงมักพบมะเร็งต่อมลูกหมากในชายที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และพบได้แต่น้อยกว่าในชายที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี 
 • พันธุกรรม เป็นสาเหตุหลักในการเสริมโอกาสเสี่ยง ยิ่งหากมีเครือญาติสายตรง ได้แก่ ปู่ ตา บิดา พี่ชาย น้องชาย และบุตร คนใดคนหนึ่งมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ก่อนแล้ว จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ 3 เท่า ซึ่งรวมถึงมะเร็งเต้านมในเครือญาติฝ่ายหญิงที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากให้สูงมากขึ้นเช่นกัน

อาการส่อแวว… มะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้ป่วยมักไม่พบความผิดปกติใดๆ ในระยะแรกที่เซลล์มะเร็งกำลังเติบโต แต่มักรู้สึกได้เมื่อก้อนมะเร็งนั้นเริ่มอุดตันทางเดินปัสสาวะแล้ว ผู้ป่วยจึงมักมีอาการ

 • ถ่ายปัสสาวะลำบาก ติดขัด ถ่ายปัสสาวะไม่ออก มีความรู้สึกเหมือนถ่ายปัสสาวะไม่สุด 
 • ปวดตึงท้องน้อย รู้สึกปวดปัสสาวะตลอด 
 • บางรายอาจมีอาการถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีเลือดออกปนมากับน้ำอสุจิ 

และหากมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นแล้ว อาจพบภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งต่อมลูกหมากตามมาได้

เช็กระยะมะเร็งต่อมลูกหมาก

การเช็กระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น จะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาที่เหมาะสม และให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 • ระยะเริ่มต้น : ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก อยู่เพียงแค่ในต่อมลูกหมากกลีบเดียว สามารถรักษาให้หายขาดได้
 • ระยะไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย : ก้อนมะเร็งเริ่มโตขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในต่อมลูกหมาก แม้จะพบในต่อมลูกหมากทั้งสองกลีบ แต่ยังไม่ได้ลุกลามไปอวัยวะอื่น ระยะนี้เองที่ผู้ป่วยมักสัมผัสได้ถึงอาการผิดปกติ เพราะก้อนมะเร็งเริ่มเบียดกับท่อปัสสาวะแล้ว
 • ระยะลุกลามอวัยวะข้างเคียง : ก้อนมะเร็งเริ่มแพร่กระจายออกนอกต่อมลูกหมากไปยังอวัยวะที่อยู่ข้างเคียง อย่าง กระดูก สะโพก ปอด และไต ผู้ป่วยจึงมักมีอาการปวดบริเวณที่เซลล์มะเร็งลุกลามไปถึง และมักมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงร่วมด้วย
 • ระยะแพร่กระจาย : เซลล์มะเร็งลุกลามไปส่วนอื่นของร่างกาย และแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ห่างออกไป ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยไม่แข็งแรง การรักษามะเร็งระยะแพร่กระจายจึงมีจุดประสงค์หลักคือประคับประคองอาการและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิต

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก คัดกรองไว้ก่อนอุ่นใจกว่า โดยสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 1. การตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination: DRE) : คือการตรวจต่อมลูกหมากโดยใช้นิ้วสอดเข้าทางรูปทวารหนักเพื่อคลำหาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก ซึ่งหากมีแนวโน้มเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีลักษณะพื้นผิวไม่เรียบ มีรอยขรุขระ รูปร่างผิดรูป ความแข็งและความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก เป็นก้อนแข็ง มีรอยขรุขระ ผิวไม่เรียบ ข้อดีคือมีราคาไม่แพง ใช้เวลาตรวจไม่นาน และช่วยให้แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นได้แม่นยำเพื่อวางแผนการตรวจขั้นต่อไป
 2. การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) : การเจาะเลือดเพื่อนำมาตรวจหาค่า PSA เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจาก PSA เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากเซลล์ของต่อมลูกหมาก ค่าระดับ PSA ที่สูง จึงบอกถึงความผิดปกติอื่นของต่อมลูกหมากนอกเหนือจากมะเร็งได้ด้วย เช่น ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ การติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้นหากผล PSA มีค่ามากกว่า 4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร จำเป็นต้องตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเป็นลำดับต่อไป
 3. การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Biopsy) : การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะ มาตรวจทางพยาธิวิทยาจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือไม่ รวมถึงจำแนกระยะของโรคและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้ และจะตรวจด้วยวิธีดังกล่าวเมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อที่มีความผิดปกติเบื้องต้นแล้วเท่านั้น

มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาได้ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

 • ผ่าตัดส่องกล้องหน้าท้อง : การผ่าตัดสมัยใหม่พัฒนาไปไกลและไม่น่ากลัวอีกต่อไป การผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากก็เช่นกัน โดยทีมแพทย์จะใช้กล้องและเครื่องมือ ค่อยๆ เลาะต่อมลูกหมากและก้อนมะเร็งออกมาผ่านรูเล็กๆ ทางหน้าท้อง ผู้ป่วยจะมีเพียงแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ใช้เวลานอนโรงพยาบาลเพียง 4-5 วัน และสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้ใน 1-2 สัปดาห์ 
 • รังสีบำบัด : ยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยการใช้รังสีพลังงานสูง เหมาะกับผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรก ทำได้โดยการฝังแร่ภายในร่างกาย, การฉายรังสีจากภายนอก, และการปรับความเข้ม แล้วยังสามารถใช้รักษาควบคู่กับการผ่าตัดส่องกล่องหน้าท้อง หรือการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนบำบัด ในผู้ป่วยสูงอายุที่โรคอยู่ในระยะลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงแล้ว
 • ฮอร์โมนบำบัด : หยุดการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเทอโรน) เพื่อควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเจริญเติบโตต่อไป ทำได้โดยการรับประทานยาต้านฮอโมนเพศชาย หรือให้ยาที่ป้องกันต่อมหมวกไตไม่ให้สร้างฮอร์โมนแอนโดรเจน มักใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย หรือเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง ควบคู่กับการผ่าตัดและการใช้รังสีบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา

‘ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก’ ให้คุณวางใจได้จากทุกสัญญาณเตือนกับแพ็กเกจราคาพิเศษจากโรงพยาบาลวิมุต

ด้วยรายการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากที่จัดมาให้ครบทุกด้านถึง 7 รายการ และดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ระดับออกซิเจน ตรวจการทำงานของไตทั้งแบบ BUN และ Creatinine อัลตราซาวนด์ระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจปัสสาวะและวัดอัตราการไหลของน้ำปัสสาวะ พร้อมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยระบบ PSA ที่แม่นยำและตรวจพบมะเร็งได้แม้อยู่ในระยะเริ่มต้น

สนใจสั่งซื้อแพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เพราะมะเร็งร้ายเป็นสิ่งที่หลายคนกังวล มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ และสามารถควบคุมได้แม้ตรวจพบในระยะลุกลาม แม้ในความเป็นจริงยังพบผู้ป่วยไม่มากนักในประเทศไทย แต่มีอัตราผู้ป่วยใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากอาการหลบเร้นของโรคและปัจจัยการใช้ชีวิตที่มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน ทางที่ดีคือหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อก้าวสู่วัยทอง 50+ และตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการเฝ้าระวังมะเร็งร้าย เบาใจได้ไปอีกนาน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ได้ที่

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น 4 โรงพยาบาลวิมุต  

เวลา 08.00-20.00 น. โทร 0-2079-0040

หรือดาวน์โหลด ViMUT Application เพื่อนัดหมายแพทย์ หรือบริการปรึกษาหมอออนไลน์

 

ทุกปัญหาสุขภาพ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ ที่พร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจ

 

ผู้เขียน
นพ. วิชญะ ปริพัฒนานนท์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เรื่องสุขภาพน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

Card Image
ขลิบหนังหุ้มปลายเพศชาย ไม่อันตรายและเจ็บปวดอย่างที่คิด

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ทำแล้วมีประโยชน์ยังไง ปลอดภัย เจ็บน้อย ไร้เลือดได้จริงไหม และหลังขลิบปลาย ต้องดูแลตัวเองอย่างไร วันนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะมาให้คำตอบทุกข้อสงสัย

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

จะให้กล่าวถึงสาเหตุของภาวะองคชาติไม่แข็งตัว ส่วนใหญ่สาเหตุการเกิดปัญหาเหล่านี้จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยหากเป็นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยทำงาน ส่วนใหญ่เกือบจะ 100%

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคฮิต! มนุษย์ออฟฟิศต้องรู้

ฉี่ไม่ออก แสบขัด กลั้นไม่อยู่ อาการแบบนี้ต้องระวังกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะอักเสบ บทความนี้ชวนคุณมาดูอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ พร้อมวิธีดูแลและป้องกันให้ถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
ต่อมลูกหมากโต โรคที่ผู้ชายวัย 50+ ต้องระวัง

ต่อมลูกหมากโต ปัญหาสุขภาพของผู้ชายวัย 50+ ที่มักเป็นกัน อาการเป็นอย่างไร เป็นแล้วมีวิธีการดูแลตัวเอง การรักษาต้องผ่าตัดไหม หรือการป้องกันได้อย่างไร เรารวมข้อมูลไว้ให้คุณแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง